Hotline096 313 4410
 

BAN QUẢN TRỊ

 

ĐỐI TÁC 
 

Archive for December, 2018

 
  • Khảo sát du lịch Bắc Sơn, Lạng Sơn

    Ngày 22-23/12, RTC đã có chuyến khảo sát tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình khảo sát du lịch Bắc Sơn được Sở Văn hóa, Thể thao và […]

     
  •