Bạn là một công ty du lịch, lữ hành? Bạn là một đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn, một tổ chức du lịch? Hay đơn giản bạn là một người quan tâm đến du lịch có trách nhiệm?

Nếu bạn quan tâm và mong muốn góp phần vào việc phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, hãy tham gia cùng RTC – Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm Việt Nam!

Hoạt động từ năm 2009, RTC Việt Nam luôn chào đón các công ty du lịch trong và ngoài nước cũng như các cá nhân có mong muốn phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Các thủ tục tham gia RTC được ban quản trị xét duyệt một cách công khai, minh bạch.

Quyền lợi khi trở thành thành viên của RTC

Điều kiện để trở thành thành viên của RTC Việt Nam:

  • Cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá thông qua hồ sơ đăng ký, chính sách du lịch có trách nhiệm cũng như việc hỗ trợ du lịch có trách nhiệm của đơn vị.
  • Đơn vị cử 1 đại diện chính thức cùng tham gia triển khai các hoạt động của câu lạc bộ khi là thành viên.
  • Có bằng chứng pháp lý như giấy chứng nhận kinh doanh, hoặc bằng chứng cho phép của cơ quan có thẩm quyền về hoạt động du lịch tại Việt Nam.
  • Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của RTC Việt Nam.
  • Thanh toán phí thành viên thường niên.

Nếu bạn là một nhà cung cấp cho du lịch có những sản phẩm có trách nhiệm muốn được giới thiệu, hãy liên hệ với chúng tôi để có cơ hội lan tỏa thông tin về sản phẩm của mình.

Liên hệ với RTC Vietnam để biết thêm thông tin chi tiết:

Điện thoại: + 84 96 313 4410

Email: [email protected]