2015-08-15 17.01.35

Tên: Nguyễn Thị Lệ Mi

Hiện là Trưởng phòng kinh doanh tại Tam Kỳ Travel

Mình là một người yêu thích du lịch và mong muốn được góp phần bảo vệ môi trường du lịch tự nhiên của Việt Nam với vai trò là tư vấn viên cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Mình gia nhập RTC với hy vọng có nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt mong muốn của mình.

Email: [email protected]

Facebook