Vị trí tại RTC: Điều phối viên | Làm việc tại RTC: 2010 – 8/2015
Họ tên: Nguyễn Thị Lan Chi | Liên hệ: [email protected]

Với niềm đam mê khám phá các điểm đến mới, các nền văn hoá và chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã chọn du lịch là sự nghiệp của mình. Tôi đã làm việc với các lĩnh vực khác nhau, từ tổ chức tư vấn chính phủ, đến tổ chức phi chính phủ và các công ty tư nhân, trong suốt 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi đã đảm nhận nhiều trách nhiệm từ sự phối hợp bền vững cho việc phát triển sản phẩm và tư vấn dự án du lịch.

Trong suốt 4 năm đó từ 2011-2015, hỗ trợ RTC với vai trò điều phối viên là điểm nhấn của kinh nghiệm của tôi. Cùng với ban lãnh đạo tích cực, chúng tôi đã tiến hành hang loạt các hội nghị bàn tròn, đào tạo, networking với nhóm đa biên trong chuỗi cung ứng du lịch, khám phá và quảng bá nhiều sản phẩm bền vững. Mặc dù hoạt động trong khoảng thời gian khi mà khái niệm du lịch có trách nhiệm vẫn là một thuật ngữ nước ngoài, nhưng chúng tôi đã cố gắng để làm cho thuật ngữ này mang tính địa phương và thân thiện trong nước với những sáng kiến ​​thiết thực của chúng tôi và đặc biệt đã kêu gọi được sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch du lịch để cùng tìm kiếm giải pháp cho phát triển bền vững trong ngành du lịch ở Việt Nam.

Những hoạt động tại RTC đã truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi chương trình học thạc sỹ về Quản lý Điểm đến Du lịch tại trường đại học NHTV Breda. Với kinh nghiệm làm việc và học tập liên quan đến du lịch, cùng với thời gian sống, làm việc và nghiên cứu tại Nhật Bản, Hà Lan, Sydney, Myanmar và Bali, tôi đã nâng cao hiểu biết và năng lực của tôi về phát triển bền vững trong du lịch. Điều đó dẫn tôi tới quyết định chọn chủ đề về “Nhận thức và thực tiễn của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các công ty lữ hành Việt Nam” cho luận văn thạc sĩ, và đã tự hào được chọn để xuất bản trên Tạp chí TDM Insights.

Tôi hiện đang làm việc tại Amsterdam và chương trình quản lý và chứng nhận bền vững Travelife với vai trò Quản lý khách hàng. Công việc của tôi là huấn luyện, tư vấn ​​và kiểm toán các hoạt động phát triển bền vững trong hoạt động du lịch của công ty lữ hành. Hy vọng của tôi là tiến gần đến nguyên tắc của Brian Wheeler về “sustaining ego in tourism” (làm bền vững bản ngã trong du lịch). Với đặc quyền làm việc với chương trình chứng nhận quốc tế về phát triển bền vững và với hiểu biết cá nhân về bối cảnh của Việt Nam, tôi cố gắng làm việc để có thể thu hút được càng nhiều công ty lữ hành Việt Nam càng tốt để áp dụng bộ tiêu chí phát triển bền vững của Travelife để “làm xanh” cái bản ngã (eco the ego) trong du lịch.

http://www.otc-certified-store.com/alzheimer-s-and-parkinson-s-medicine-europe.html