Hoi An Etours

HOI AN ETOURS  thành lập 18/02 năm 2016, là một thành viên của tập đoàn EMIC Hospitality.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ du lịch thích hợp thực hiện theo các nguyên tắc du lịch có trách
nhiệm khi nhận ra tầm quan trọng của việc tôn trọng và mang lại lợi ích người dân địa phương, môi
trường và trải nghiệm văn hóa.

Với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, chúng tôi nỗ lực rất nhiều để cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng cao cũng như các quỹ phát triển xã hội để hỗ trợ người nghèo, người kém may mắn, đặc biệt là trẻ em. Một khi bạn chọn HOI AN ETOURS, bạn đang góp phần vào sự phát triển của cộng đồng địa phương. Hãy đến với chúng tôi và tận hưởng những chuyến đi đầy trách nhiệm tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Địa chỉ: 101, Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Tp Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.
Phone:  +84 510 923 955
Email: [email protected]
Website: http://www.hoianetours.com