EVIVA Tour Vietnam

eviva-logo-color1

EVIVA TOUR VIỆT NAM (EVIVA) thành lập năm 2004, là một thành viên của Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) và Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA). Chúng tôi cung cấp các dịch vụ du lịch thích hợp thực hiện theo các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm khi nhận ra tầm quan trọng của việc tôn trọng và mang lại lợi ích người dân địa phương và môi trường.

Với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, chúng tôi nỗ lực rất nhiều để cung cấp các dịch vụ du lịch chất lượng cao cũng như các quỹ phát triển xã hội để hỗ trợ người nghèo, người kém may mắn, đặc biệt là trẻ em. Một khi bạn chọn EVIVA TOUR VIỆT NAM, bạn đang góp phần vào sự phát triển của cộng đồng địa phương. Hãy đến với chúng tôi và tận hưởng những chuyến đi đầy trách nhiệm tại Việt Nam.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: 83A Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3942 6585
Fax: +84 4 3822 8008
Email: [email protected]
Website: www.evivatour.com

http://www.otc-certified-store.com/antibiotics-medicine-usa.html