Chào Mừng Đến Với RTC Việt Nam

Du lịch là một con ngỗng cho những quả trứng vàng nhưng cũng làm dơ tổ của nó

RTC là người nông dân chăm sóc những con ngỗng cũng như tổ của nó

 CLB của các công ty lữ hành, tổ chức & cá nhân quan tâm đến nâng cao thực hành du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam được thành lập vào tháng 5 năm 2009.

RTC không phải là một cơ sở đào tạo hay một cơ quan tiếp thị. Tất cả mọi người từ nhà điều hành tour, tổ chức đến các cá nhân đều có thể tham gia, chia sẻ và hợp tác với nhau để thúc đẩy phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Triết lý của RTC

Hỗ trợ cộng đồng

Hợp tác kinh doanh

Nâng cao năng lực thành viên

Bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên

Bảo vệ môi trường

Những ưu tiên của RTC

Đào tạo du lịch có trách nhiệm: Trao đổi thông tin và nâng cao năng lực cho các thành viên của RTC và các bên liên quan khác trong ngành du lịch

Bảo tồn: Tổ chức các hoạt động bảo tồn các loài động vật, thực vật, văn hóa và môi trường

Dự án phát triển: Phối hợp với các tổ chức phát triển khác trong việc phát triển các dự án du lịch theo định hướng như là một giải pháp để tăng sinh kế cho các cộng đồng địa phương

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức thực hành tốt nhất về du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và được

công nhận trên toàn cầu.

Lợi ích khi tham gia RTC

 Với nhiệm vụ và mục tiêu của mình, chúng tôi đã và đang hỗ trợ các thành viên trong việc quản lý du lịch có trách nhiệm, một phần trong đó là để nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của các thành viên thông qua các hoạt động có trách nhiệm. RTC là nơi lý tưởng để chia sẻ thông tin và hợp tác kinh doanh vì sự thành công của các thành viên và sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.

 

 

 

 

  http://www.otc-certified-store.com/skin-care-medicine-europe.html