USSH

Khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo về ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Kể từ khi thành lập năm 1995, sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao luôn gắn liền với tên gọi của Khoa. Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên sâu với các môn học trong lĩnh vực du lịch và môn học bổ trợ, có sự kết hợp giữa lý thuyết và rèn luyện kỹ năng nhằm tạo cơ hội để sinh viên hòa nhập tốt với môi trường lao động trong ngành du lịch, khách sạn và sự kiện.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, ĐHKHXH-NV, #336 Nguyễn Trãi St.,Thanh Xuân, Hà Nội

Đại diện: Phạm Hồng Long

SĐT: (84) 4 3858 4605

E-mail: [email protected]

Website: http://fts.ussh.edu.vn/

http://www.otc-certified-store.com/cardiovascular-diseases-medicine-europe.html