Chào mừng đến với RTC

Du lịch là một con ngỗng không chỉ đẻ trứng vàng mà còn phá tổ của mình. (Hawkins, 1982)
RTC là một người nông dân biết chăm sóc tốt cho con ngỗng cũng như tổ của nó. (RTC, 2009)

Câu lạc bộ Du lịch Trách nhiệm của Việt Nam (RTC) là một tổ chức của các công ty du lịch, tổ chức phi chính phủ và cá nhân nỗ lực hết mình trong việc xây dựng, thực hành và phát triển du lịch có trách nhiệm đến tất cả các vùng của Việt Nam nhằm đem lại một ngành du lịch tăng trưởng bền vững kể từ năm 2009.

RTC không phải một tổ chức đào tạo hay tiếp thị. Mọi thành viên từ các công ty lữ hành đến các tổ chức cá nhân đều tự nguyện tham gia, chia sẻ và làm việc cùng nhau phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Triết lý của RTC:

  • Hỗ trợ cộng đồng
  • Hợp tác kinh doanh
  • Bảo vệ và Bảo tồn Môi trường
  • Bảo tồn văn hoá

Những ưu tiên của RTC:

  • Đào tạo về du lịch có trách nhiệm: Trao đổi thông tin và nâng cao năng lực cho các thành viên và các bên liên quan khác trong ngành du lịch
  • Bảo tồn: Tổ chức các hoạt động bảo tồn động thực vật, văn hoá và môi trường
  • Các dự án phát triển: Phối hợp với các tổ chức phát triển khác trong việc phát triển các dự án về du lịch như là một giải pháp để nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương

Tầm nhìn của RTC:

RTC sẽ trở thành câu lạc bộ đi đầu trong việc phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam với mạng lưới các thành viên từ Bắc vào Nam.

Bạn nhận được gì từ RTC?

Với sứ mệnh và mục tiêu của mình, chúng tôi đã và đang hỗ trợ các thành viên trong việc quản lý du lịch có trách nhiệm, một phần nâng cao hình ảnh thành viên thông qua các hoạt động có trách nhiệm. RTC là nơi lý tưởng để chia sẻ thông tin và hợp tác kinh doanh, mang tới thành công cho các thành viên cũng như sự bền vững của du lịch Việt Nam.